1V1 บริการพิเศษ

เพื่อลดความกังวลของลูกค้าและให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้านับตั้งแต่การสอบถาม (จากโทรศัพท์อีเมลโทรสารหรือการประชุมแบบตัวต่อตัว) จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการขายหนึ่งคนพร้อมกับลูกค้าจนกระทั่งมาถึงการจัดส่ง จะให้บริการโทรตลอด 24 * 7 * 365 สำหรับจัดการกับการติดต่อฉุกเฉินใด ๆ ของลูกค้ารวมถึงการวิเคราะห์คำถามใบเสนอราคาการอัพเดทสถานะการผลิตการจัดส่งข้อร้องเรียนด้านคุณภาพและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง

Service01

สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับการขนส่งในประเทศจีนเราจะจัดเตรียมการเดินทางเต็มเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับการเยี่ยมและปลอดภัยจากการลงจอดเพื่อออกเดินทางทุกครั้ง

Service02