ตำแหน่งเย็นหัวเรื่องเดียว
หลายสถานีหัวเรื่องเย็น
เครื่องกลึง Truning ทำงาน
การแปรรูปที่ร้อนแรง
เครื่องรีดเกลียว
กระบวนการขุดเจาะ
การประมวลผลดัด
การรีดเกลียวอัตโนมัติ